Start kinderboekenweek

Juffrouw Martijn Haneveer (lees-/mediaconsulent), heeft op school de Kinderboekenweek geopend. Het thema van de Kinderboekenweek is ‘en toen...’
De Kinderboekenweek wordt gehouden zodat er bij kinderen meer aandacht wordt besteed aan lezen. Ook in de klas besteden we er aandacht aan: voorlezen uit verschillende prentenboeken/informatieboeken, bekijken welk
boek de gouden griffel/penseel heeft gewonnen, praten over vroeger ( en toen...), praten en bekijken van beeldtaal ( in het verkeer bijvoorbeeld).

We hopen dat jullie kinderen er thuis ook van kunnen genieten om voorgelezen te worden.

Terug naar overzicht
Meerdere groepen

Gymles groep 3a/4a

De kinderen genieten enorm van de gymlessen. Voor u als ...

Meerdere groepen

Start nieuwe schooljaar

Beste ouders/ verzorgers, De eerste schooldag zit er al ...