Voortgezet onderwijs

Op deze pagina vindt u informatie over het  voortgezet onderwijs. Op het moment dat wij nieuwe informatie ontvangen van scholen, vullen we de pagina aan.

Bravo College Budel:
Open huis: maandag 21 oktober 2019
Voorlichtingsavond en proeflessen: maandag 13 januari 2020
Meeloopmiddag: woensdag 12 en 19 februari 2020

Je kunt op het Bravo college terecht voor:
-De eerste twee leerjaren van de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg
-De eerste twee leerjaren van het Atheneum
-De eerste drie jaren van de havo
-De volledige, vierjarige mavo
-De zesjarige techniekopleiding/vakmanschapsroute

Het Kwadrant in Weert:
Open huis: donderdag 24 oktober 2019
Voorlichtingsavond en proeflessen: donderdag 16 januari 2020
Meeloopmiddag: woensdag 12 en 19 februari 2020

Op Het Kwadrant kun je terecht voor:
Het Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs (VMBO) bereidt je voor, zoals de naam al aangeeft, op het MBO (middelbaar beroepsonderwijs). Daarnaast heeft Het Kwadrant Praktijkonderwijs in huis en een 6-jarige Techniekopleiding/Vakmanschapsroute (VMBO en MBO samen in één opleiding).

Philips van Horne in Weert:
Open huis: woensdag 23 oktober 2019
Voorlichtingsavond en proeflessen: woensdag 15 januari 2020
Meeloopmiddag: woensdag 12 en 19 februari 2020

Op de Philips van Horne kun je terecht voor:
Mavo en Havo

Het College Weert:
Open huis: dinsdag 22 oktober 2019
Voorlichtingsavond en proeflessen: dinsdag 14 januari 2020
Meeloopmiddag: woensdag 12 en 19 februari 2020

Op Het College Weert kun je terecht voor:
-Het vwo
-Koers
Het College huisvest een nieuwe vorm van onderwijs, genaamd Koers. Bij deze vorm van onderwijs voor de onderbouw mavo, havo en atheneum geef je zelf richting aan en ben je zelf eigenaar van je eigen leerproces.

Het Were Di in Valkenswaard:
Voorlichtingsavonden ouders groep 8: 28 & 29 oktober 2019
Oriëntatiemiddagen: 13 en 20 november 2019 (inschrijven via de website)
Open dag: 25 januari 2020 van 9.00u tot 13.00u

Op het Were Di kun je terecht voor:
Vwo, havo en vmbo
Binnen het vmbo is Were Di Drie ondergebracht. Hier werken kinderen samen aan opdrachten. In workshops, met experts binnen en buiten de school, met coaches en via eigen onderzoeken werken leerlingen aan uitdagende projecten.

Terug naar overzicht