De Boogurt vrijdag 13 april gesloten vanwege stakingsdag

  • De Boogurt vrijdag 13 april gesloten vanwege stakingsdag

Beste ouders / verzorgers,

Zoals u wellicht al in de media heeft vernomen, heeft PO-front vrijdag 13 april a.s. uitgeroepen tot stakingsdag voor de regio Zuid-Nederland.

Eerdere acties hebben al wel degelijk wat opgeleverd. Er komt vanaf komend schooljaar namelijk geld beschikbaar voor het verlagen van de werkdruk! Hoe we deze gelden willen inzetten, is aan de scholen zelf. We zijn momenteel dan ook in overleg met het hele team hoe we dit komend schooljaar willen gaan vormgeven.

Een eerste stap is gezet…. en nu willen we samen doorzetten!

Als team van BS De Boogurt hebben we besloten dat ook wij onze schooldeuren gaan sluiten op vrijdag 13 april 2018. U bent zelf verantwoordelijk voor de opvang van uw kind op deze dag.

Hieronder de doelen van de vakbonden. Deze informatie en meer over de staking kunt u ook terugvinden op https://onderwijs.cnvconnectief.nl/themas/campagnes/samen-voor-goed-onderwijs/

  • Eerlijk salaris, minder werkdruk.
  • Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Onderwijs is het fundament van onze samenleving, maar de kwaliteit staat onder druk.
  • Leraren in het primair onderwijs hebben te maken met een hoge werkdruk en een salaris dat lager is dan in andere sectoren. Daarbij dreigt er een ernstig lerarentekort van 10.000 fulltime banen in het primair onderwijs.

Het PO-front eist een eerlijk salaris en vermindering van de werkdruk. De politiek moet daarom:

  1. Snel een betekenisvolle eerste stap zetten door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voor leerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. De gezamenlijke partijen eisen geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Dit budget moet onderdeel uitmaken van het regeerakkoord en zijn beslag krijgen in de voorjaarsnota 2018, zodat het na cao-overleg tussen sociale partners in 2018 in de salarissen voor leerkrachten geïnvesteerd kan worden. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Dit bedrag staat los van de financiële ruimte voor salarismaatregelen voor OP, OOP en schoolleiders in de sector primair onderwijs.
  2. De aankondiging van vervolgstappen in de verhoging van het personeelsbudget om daarmee verdere salarisverbetering en vergroting van de doorstroommogelijkheden in het basis- en (voortgezet) speciaal onderwijs mogelijk te maken.
  3. Extra financiële maatregelen nemen voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: Meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen. Hiervoor is 500 miljoen nodig.

Dank voor uw begrip,
Team BS De Boogurt

Terug naar het overzicht

Uitslag prijsvraag lekker ...

Uitslag prijsvraag lekker lezen in de vakantie

Dank jullie wel voor de leuke foto's!

Start nieuw schooljaar

Start nieuw schooljaar

Het nieuwe schooljaar staat weer op het punt van beginnen.

Prijsvraag lezen

Prijsvraag lezen

Wie maakt de leukste vakantie leesfoto? Doe mee en maak ...