Werken in het onderwijs een prachtbaan

 • Werken in het onderwijs een prachtbaan

Afgelopen vrijdag hebben we voordat de school startte, een woordje gehouden op het schoolplein. Helaas werkte de microfoon niet naar behoren en kwam het geluid alleen binnen bij de mensen die helemaal vooraan stonden. 
Hieronder  staat (in grote lijnen) de inhoud hiervan:    
                         

Werken in het onderwijs! Een prachtbaan!

Werken in het onderwijs! Een prachtbaan!  Een baan waarin je echt iets kunt betekenen voor een ander, een baan waarin je kinderen kunt laten stralen, waar je kinderen troost kunt bieden. Een baan waarin je een ander iets leert, waarin je kennis overbrengt, waarin je kinderen vaardigheden leert te ontwikkelen. Een baan waarin het iedere dag anders is, waar je soms leerkracht, maatschappelijk werker, politie agent, verzorger ineen bent. Een baan waarin je samen met je collega’s zorg draagt voor de kinderen en voor elkaar. Maar ook een  baan  maar waarin je samen heel  veel plezier hebt.

De laatste tijd maken we ons echter  steeds meer zorgen om de toekomst van het onderwijs. We steunen dan ook de landelijke staking van gisteren en vandaag. Echter zijn we beide dagen gewoon open. Vandaag kiezen we voor een alternatief programma waarin weinig tijd is voor onderwijskundige zaken. Een beeld wat in de nabije toekomst misschien wel vaker voor gaat komen als er niemand beschikbaar is.  

Klik op de volgende link:  Waar maken we ons zorgen om?  

De kwaliteit van het onderwijs?

 • Geen invallers beschikbaar
 • Groepen worden bij elkaar gezet als er geen vervanging beschikbaar is.
 • Duo partner komt op vrije dag werken om onderwijs te verzorgen.
 • Leraren die ingezet worden ter ondersteuning staan voor de groep, waardoor extra ondersteuning wegvalt.
 • Onbevoegden voor de groep als noodmaatregel om de groep niet naar huis te hoeven sturen.


Oplopende tekorten

 • Tekorten lopen snel op, met als gevolg dat we de komende jaren groepen niet volledig bezet krijgen.
 • Aantal studenten die naar de PABO gaat, loopt terug.
 • Het onderwijs is een vak waarbij “ouderen” vaak eerder stoppen dan de pensioengerechtigde leeftijd. Ook de komende jaren wordt een grote uitstroom van ouderen verwacht, terwijl aan de “onderkant” weinig nieuwe leerkrachten bijkomen.

Werkdruk

 • Steeds vaker wordt er van ons gevraagd om taken over te nemen door uitval van personeel of extra te werken.
 • De administratieve lasten worden groter en groter….
 • Hoe passend is passend onderwijs?
 • Door tekorten valt de extra ondersteuning vaak weg.
 • Groepsgrootte, maatschappelijk druk, de grote verantwoordelijkheid, druk om te komen werken als je je ziek voelt omdat er geen vervanging is.

Salariskloof PO-VO

 • Hoewel de leerkrachten er een mooi bedrag hebben bijgekregen lopen de salarissen tussen het PO en VO nog niet gelijk.


Team basisschool De Boogurt

Terug naar het overzicht

Fijn om weer op school te ...

Fijn om weer op school te zijn!

Wat fijn om alle kinderen deze ochtend weer op school te ...

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Weet u niet of uw kind naar school kan en mag? Check het ...

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wordt uw zoon/dochter vóór 1 juni 2022 vier jaar?