Aanmelden nieuwe leerlingen

  • Aanmelden nieuwe leerlingen

Wordt uw zoon/dochter vóór 1 juni 2022 vier jaar?  Meld hem/haar dan (zodra hij/zij drie jaar) is aan op de basisschool van uw keuze. In verband met het aanvragen/toewijzen van financiële middelen en het inzetten van leerkrachten voor schooljaar 2021-2022 is het voor ons van groot belang dat wij de prognose voor het komende schooljaar nu al in beeld hebben.

Attendeer vrienden, vriendinnen, buurtgenoten er ook nog even op, dat ook zij hun kind tijdig aanmelden!

Aanmelden op De Boogurt  gebeurt digitaal. Ga hiervoor naar onze website: www.deboogurt.nl
Op de homepagina ziet u rechts een groen kader met "aanmelden nieuwe leerling". Klik hierop.
Scroll vervolgens helemaal naar beneden, daar vindt u twee formulieren voor de aanmelding:

  • aanmeldformulier nieuwe leerling
  • aanmeldformulier ontwikkeling (ook deze invullen a.u.b.)

Na verzending van beide formulieren ontvangt u zo spoedig mogelijk een bevestiging dat we beide formulieren heeft ontvangen. Vervolgens heeft elke school 6 weken om een besluit te nemen over deze aanmelding (deze termijn mag met maximaal 4 weken worden verlengd).

Wilt u de school een keer bezoeken om de sfeer te proeven. Dat mag altijd. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken. U kunt ons bellen, telefoonnummer: 0495 491600 (in de ochtend is er altijd iemand aanwezig om u telefonisch te woord te staan) of  stuur een e-mail naar infodeboogurt@skozok.nl met als onderwerp "rondleiding" of klik op het groene kader van de homepagina van onze website, ook hier hebt u de mogelijkheid om aan te geven dat u graag een rondleiding wilt. 

Terug naar het overzicht

Fijn om weer op school te ...

Fijn om weer op school te zijn!

Wat fijn om alle kinderen deze ochtend weer op school te ...

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Weet u niet of uw kind naar school kan en mag? Check het ...

Kerstwens de Boogurt

Kerstwens de Boogurt

Namens het hele team van bs de Boogurt wensen we u een ...