Start nieuw schooljaar

 • Start nieuw schooljaar

Beste ouders/ verzorgers,

Het nieuwe schooljaar staat weer op het punt van beginnen. De afgelopen periode zijn de meesters en juffen weer druk bezig geweest om alles in orde te maken voor de start op maandag 24 augustus. Maandag a.s. zijn alle kinderen weer van harte welkom om er samen met de meester en juffen een fijn en leerzaam schooljaar van te maken. 

Hieronder staan een aantal praktische zaken die van belang zijn om het jaar goed te kunnen starten.

Maatregelen Corona
Voor de grote vakantie waren er een heleboel maatregelen in en rondom de school om verspreiding van het virus tegen te gaan. Deze afspraken zijn Skozokbreed en komen voort uit het protocol "heropening basisscholen", wat voor de grote vakantie is vastgesteld. Met de start van het nieuwe schooljaar voor de deur en de oplopende besmettingsgraad, hanteren we de aankomende periode de volgende maatregelen:

De afspraken die voor u van belang zijn op een rijtje:

 • Kinderen met corona gerelateerde klachten blijven thuis. Ook als een familielid besmet is met corona mogen de overige gezinsleden niet naar school komen. Twijfelt u? Bekijk dan de " Beslisboom"  van het RIVM (zie link hieronder). Hierop kunt u, aan de hand van de klachten, een juiste afweging maken.  Hierbij hopen we uiteraard altijd op uw medewerking!

  BESLISBOOM RIVM

 • Ouders zijn alleen op afspraak welkom in de school. U mag dus niet zomaar zonder afspraak de school binnenlopen. Graag dus telefonisch of per mail een afspraak maken met de leerkracht. De mailadressen vindt u op onze website. Heeft u een afspraak gemaakt, moet u klachtenvrij zijn, zie formulier
  Ook de eerste lesdag, wat voor kinderen soms best wel spannend  is, mogen er dus geen ouders zonder afspraak de school in. Voor de grote vakantie is dat overigens super goed gegaan, dus we hebben er alle vertrouwen in dat dat nu ook goed gaat lopen. 
 • U mag wel weer op het schoolplein komen. Onze voorkeur heeft echter nog steeds om afscheid te nemen aan het hek zodat er geen grote groepen ouders bijeen staan op of rond het plein. Dat ging ontzettend goed in de periode voor de grote vakantie. 
 • De ingangen die de kinderen gebruiken:
  • Groepen 1/2:  de linker kleuteringang aan het schoolplein
  • Groepen 3:  de rechter ingang aan het schoolplein, bij de schoolbibliotheek
  • Groepen 4 en 5:  de middelste ingang vanuit het schoolplein en daar direct de trap op naar boven
  • Groepen 6, 7 en 8: de hoofdingang
 • Hulpouders (TSO, brigadiers, biebouders) mogen de school in als ze geen klachten hebben (ook volgens afspraak).
 • Informatieavonden gaan vooralsnog niet door met grote groepen ouders in de school. Deze vinden digitaal via teams of op een andere (gezamenlijk afgesproken) manier plaats. Informatie volgt nog. De oudergesprekken aan het begin van het schooljaar kunnen wel doorgaan. Echter ook hier geldt uiteraard weer, alleen als er geen klachten zijn. Planning volgt nog.
 • In de verschillende groepen wordt zo veel mogelijk geventileerd (m.b.v. ventilatoren en ramen die open staan).
 • We schudden geen handen en gebruiken geen andere fysieke manieren van begroetingen.
 • We houden onderling de 1,5 meter afstand. Naar kinderen toe is dat volgens protocol niet nodig.
 • Trakteren: alleen traktaties in voorverpakte en afgespoten verpakkingen.
 • Bij de kleuters kunnen voorlopig nog geen papa's en mama's de verjaardagen mee vieren in de groep. 

 

Inloop 's ochtends
Voor de groepen 3 t/m 8 gaan we m.i.v. het aankomende schooljaar een inloop hanteren (bij de kleuters deden we dat al). We stoppen met het buiten in de rij wachten op de leerkracht om vervolgens met de hele groep tegelijk naar binnen te gaan. 
Met ingang van het nieuwe schooljaar, hanteren we een inloop tussen 08.20-08.30 uur.
Aangekomen op de speelplaats kunnen de kinderen (vanaf 08.20 uur) direct naar binnen. Dit zorgt voor een rustigere, meer gespreide inloop en zorgt er daarnaast voor dat de dag sneller en meer gestroomlijnd wordt opgestart. 
De ingangen houden we hetzelfde als voor de vakantie (zie de info hierboven). 
Kinderen die tussen de middag thuis gaan eten, kunnen bij aankomst op school weer direct (via hun eigen ingang) naar hun eigen lokaal lopen. 

Start kleuters maandag 24 augustus
Voor de kleutergroepen ziet de inloop er alléén op deze dag anders uit.
De leerkrachten van de vier kleutergroepen staan maandagochtend klaar, in hun lokaal, voor het open raam. Ouders mogen met hun kind buiten naar het raam lopen van hun groep.
De kleuters glijden dan via een "glij-bank" letterlijk op hun eerste schooldag de school in. 
Onze vraag aan de betreffende ouders om hierbij de onderlinge afstand van 1,5 meter te respecteren. 

Nieuwe rooster en aanmelden voor TSO
Met ingang van het schooljaar 2020-2021 hanteren we andere onderwijstijden. Hier hebben we u afgelopen jaar regelmatig over geïnformeerd. Meer informatie over de nieuwe lestijden vindt u op de volgende link: Informatie nieuwe lestijden.    

TSO  (tussenschoolse opvang)

 • Staat u al geregistreerd in tso-assistent?
 • Aanmelden en afmelden voor de TSO gaat digitaal via de tso-assistent.
 • De kosten voor het overblijven op school zijn € 0,55 per kind per keer (automatische incasso).
 • Eten en drinken moeten zelf meegenomen worden. Zet de naam van uw kind op de broodtrommel en beker.
 • Heeft u zich nog niet geregistreerd, of uw kinderen nog niet aangemeld om over te blijven op school? Doe het dan snel nog even!! Meer informatie via de volgende link: TSO assistent aanmelden. 

Na een aantal weken evalueren we gezamenlijk het overblijven en worden er, indien nodig, aanpassingen verricht.

Let op:  tussen de middag zijn er helaas geen verkeersbrigadiers meer beschikbaar. Voor en na schooltijd wel.

Andere zaken
We hebben een aantal hele leuke foto's ontvangen voor de prijsvraag m.b.t. lekker lezen in de vakantie. Heeft u nog een foto en wilt u die toevoegen? Dat kan nog één week via de volgende link: Prijsvraag lezen in de vakantie. Daarna volgt de uitslag.

Geniet nog van de laatste vakantiedagen!
Hopelijk kunnen we het jaar goed opstarten zonder te veel noodzakelijke maatregelen m.b.t. corona.

TOT MAANDAG!

Team basisschool de Boogurt

Terug naar het overzicht

Fijn om weer op school te ...

Fijn om weer op school te zijn!

Wat fijn om alle kinderen deze ochtend weer op school te ...

Nieuwe beslisboom

Nieuwe beslisboom

Weet u niet of uw kind naar school kan en mag? Check het ...

Aanmelden nieuwe leerlingen

Aanmelden nieuwe leerlingen

Wordt uw zoon/dochter vóór 1 juni 2022 vier jaar?