Opvangmogelijkheden

Tussenschoolse opvang (TSO)
De basisschool is zelf verantwoordelijk geworden voor het overblijven. De organisatie van de TSO is in handen van 2 overblijfcoördinatoren.

Voor uw kinderen bestaat dus de mogelijkheid om tijdens de middagpauze over te blijven op school. Tijdens de TSO is er toezicht door overblijfkrachten. De betaling geschiedt via automatische incasso. De kosten bij automatische incasso bedragen voor schooljaar 2019-2020 € 1,30 per kind per overblijfdag.

Het overblijven gebeurt in de overblijfruimte op de begane grond en in het technieklokaal. Van de TSO ontvangt u een overblijfreglement. De meeste overblijfkrachten hebben een cursus omtrent ‘overblijven’ gevolgd. Meer informatie vindt u op de website van de school onder “Voor ouders - Tussenschoolse opvang”.

Voor- en naschoolse opvang
Met ingang van 01-08-2007 zijn de scholen verantwoordelijk voor de vóór- en naschoolse opvang. In dit kader zijn we met “Klikkelstein” een convenant overeen gekomen. Daarin regelen we de opvang vóór en na schooltijd via deze stichting. De ouders nemen zelf contact op met “Klikkelstein”.

 

 

Meer informatie over Klikkelstein