Leerlingenraad

Op de Boogurt hebben we een leerlingenraad. Deze bestaat uit een aantal leerlingen uit onze groepen 7 en 8 en komt maandelijks bij elkaar om te vergaderen.
Het doel van deze groep is om de kinderen van de school meer te betrekken bij activiteiten en bij het nemen van eigen initiatieven.
Voorgaande jaren hebben ze zich o.a. beziggehouden met:
-Moestuin
-Bezoek + activiteiten bejaardenhuis
-Sponsorloop

Ook voor dit jaar zijn er al weer de nodige plannen om mee aan de slag te gaan. Na ieder overleg volgt er een update in het Boogurtblaaike. 
Op de foto ziet u alle leden van de leerlingenraad.

Bovenste rij van links naar rechts:  Eva, Finn, Tess, Nikki en Tom
Onderste rij van links naar rechts: Jesse, Kanu, Nienke en meester Hein

 

  • Jesse, 11 jaar , groep 7
  • Nienke, 10 jaar, groep 7
  • Kanu, goep 7, 10 jaar
  • Tess, 11 jaar-groep 8 en voorzitter van de leerlingenraad
  • Tom- Groep 8
  • Eva, 10 jaar, groep 8
  • De leerlingenraad
  • Nikki
  • Finn

Vergaderingen schooljaar 2019-2020

De leerlingenraad komt op de volgende momenten bij elkaar om te overleggen:
25 september
13 November (hier vindt u het verslag van deze bijeenkomst: VERSLAG BIJEENKOMST)
8 Januari
19 Februari
1 april
13 mei
24 juni (kennismaken nieuwe leden)