Corona, Laatste nieuws en tips voor thuis

Beste ouders,

Hieronder een aantal links naar pagina's die mogelijk interessant kunnen zijn om eens te bekijken. We begrijpen dat er door alle informatie en de opdrachten die de kinderen thuis krijgen een enorme "overkill" aan informatie komt. Toch willen we enkele sites niet onthouden. Voel u vrij om onderstaande sites eens te bekijken:

Les op afstand voor ouders, TIPS

Algemene informatie/ boekjes Corona 

Op reis met de Corona's 
Boekje uitleg corona voor kinderen groep 1 t/m 3
Met mijn kind in gesprek over corona (lagere groepen)
Met mijn kind in gesprek over corona (midden/bovenbouw)

Bewegen/ gym/ dans alle groepen
Bestand met link naar verschillende sites 

links naar verschillende sites  om te oefenen    
Middenbouw/ Bovenbouw

Lezen
Digitale prenten/ lees boeken voor 1 cent 
Digitale prentenboeken groepen 1/2 via QR codes gratis
Digitaal samenleesboek met opdrachten
Thuis samen lezen met mijn kind

RIVM   
Vraag en antwoord en laatste nieuws m.b.t. corona     

Lentekriebels 
Brochure 0 t/m 6 jaar
Brochure 6 t/m 9 jaar
Brochure 9 t/m 15 jaar 

Andere tips
Team Talento
Opdrachten/ tips meerbegaafdheid alle leeftijden
 

Budel 27-3-2020

Beste ouders/ verzorgers,

Nu de tweede week bijna voorbij is weer een korte update vanuit school. Het blijft nog steeds een vreemde gewaarwording om de lege lokalen en gangen te zien. Wel zijn we er wat meer aan gewend en begint er wat meer structuur te komen in de dagelijkse werkzaamheden.
Onze collega's hebben afgelopen week geprobeerd om het onderwijs op afstand zo goed mogelijk te organiseren. Een moeilijke taak, aangezien we niet direct in contact staan met de "ontvangers", onze leerlingen. Waar het in een klas heel gebruikelijk is om te vragen of iedereen het snapt, hoe iedereen erbij zit, is dat "op afstand" onmogelijk. 
We zijn nu met het team steeds meer aan het proberen om elkaar op verschillende online omgevingen te ontmoeten. Wat een paar weken geleden nog voor onmogelijk werd gehouden, gebeurt nu steeds meer. Leerkracht en groep vinden elkaar in een online omgeving. Het blijft echter onmogelijk om op afstand een volledige groep aan te sturen. Op dit moment roeien we met de riemen die we hebben en worden er steeds weer nieuwe stappen gezet. Nieuwe lesstof houden we nog even achterwege. Als het langer gaat duren gaan we daar wel over nadenken hoe we eventuele nieuwe lesstof kunnen aanbieden. 
We begrijpen ook dat voor u ook niet altijd even gemakkelijk is om uw kind(eren) met het thuiswerk te begeleiden. Onbekend met de leerstof, weinig tijd doordat u zelf aan het (thuis) werken bent, onvoldoende werkplekken. 
Allemaal invloeden waar we als school niet direct invloed op hebben, maar die wel van invloed zijn op het thuiswerken. Als de scholen weer open zijn, zullen we dit goed bekijken en ons onderwijsaanbod aanpassen aan wat dit schooljaar nog echt nodig is. 
Wanneer dat de deuren van de school weer open gaan is op dit moment nog niet duidelijk. Volgende week hopen we hier meer over te horen. 
Ondertussen gaat de noodopvang op school door. Iedere dag staan 2 leerkrachten paraat om kinderen, van ouders werkzaam in een vitaal beroep, waarvoor geen opvang is, op te vangen op school. 
Afgelopen week waren dat steeds wisselende aantallen. Op maandag-dinsdag en donderdag wat grotere groepen dan op woensdag en vrijdag. Mocht opvang aankomende week nodig zijn. Geef het door via de mail naar infodeboogurt@skozok.nl 
In deze tijden merken we dat we fysiek steeds verder uit elkaar komen te staan, maar gevoelsmatig juist dichter. Elkaar helpen, elkaar steunen, iets aardigs doen of zeggen, een kaartje of een virtuele schouderklop. Het helpt allemaal om samen door deze tijd te komen. Wat ook helpt zijn de terugkoppelingen die we van u en van onze leerlingen krijgen. (foto's , filmpjes, berichtjes enz.) 
Dat vinden we ontzettend fijn! 
Let allemaal goed op elkaar, houd voldoende afstand en hopelijk zien we elkaar snel weer in goede gezondheid.

Namens het team van bs de Boogurt
Hein Lepelaars 
Directeur

Beste ouder/ verzorger, 

Op donderdag 12-3  is er door de overheid en het RIVM een persconferentie gegeven over de maatregelen m.b.t het Coronavirus. Hierin zijn een heleboel nieuwe, verscherpte maatregelen genomen. Zie website RIVM en de verschillende nieuwssites. Echter werd ook verteld dat er nu geen extra maatregelen worden genomen voor het (primair) onderwijs. Scholen blijven dus voorlopig gewoon open. Wel blijven de eerder genoemde maatregelen voor Brabant van kracht tot in ieder geval 31 maart. 
Dit betekent dat iemand thuis blijft wanneer er sprake is van (milde) ziekteverschijnselen als: hoesten, verkoudheid , "snotneuzen" (loopneus), niezen of koorts. Dit geldt voor zowel leerkrachten als leerlingen.   We willen u vragen om u daar ook echt aan te houden. Dit om mogelijke verdere besmetting te voorkomen. Uw zoon of dochter is nadat hij/zij 24 uur klachtvrij is ,weer van harte welkom op school.
Laatste nieuws via RIVM: WEBSITE

Laatste update op Update vrijdag 13 maart:

Bezetting van de groepen
Per dag zullen we bekijken hoe het onderwijs de dag(en) daarna georganiseerd kan worden.  Indien er geen leerkrachten beschikbaar zijn en we verzoeken u om uw kind(eren) thuis te houden, dan proberen we dat altijd tijdig met u te communiceren. 

Buitenschoolse activiteiten
Er vinden in ieder geval tot en met 31 maart geen buitenschoolse activiteiten plaats. Waaronder,

- Boomplantdag groep 7 op woensdag  18 maart gaat niet door.
-*Update 13-3: Gymlessen Zuiderpoort gaan voorlopig niet door.
- Oudergesprekken  groepen 7 (week van 16 maart)

Oudergesprekken groep 7 niet op school, wel telefonisch 
De geplande oudergesprekken aankomende week voor de groepen  7 gaan  niet door. Voor u is het 1 gesprek met de leerkracht. Voor de leerkracht betekent het op twee of meer avonden met soms meer dan 35 verschillende volwassenen aan tafel. Dit is, gezien alle adviezen en de huidige zorg m.b.t. het virus, geen wenselijke situatie. 
We begrijpen dat dit geen fijne beslissing is, maar gezondheid gaat hier boven onderwijs. We hopen op uw begrip in deze. 

Externe contacten in school:
We proberen deze de komende tijd zo veel mogelijk te beperken. Mocht een externe betrokkene (logopedist, ambulant begeleider, therapeut enz.) bovengenoemde klachten hebben, dan is deze voorlopig niet welkom op school. Ook willen we u vragen om de "face to face" contacten met de leerkrachten de komende periode te beperken. U kunt bijvoorbeeld altijd bellen. 

Halen en brengen van kinderen
Om te voorkomen dat er 's ochtends een grote toeloop van ouders en kinderen plaatsvindt bij onze kleutergroepen willen we u vragen hier, zolang de maatregelen gelden, rekening mee te houden.
Probeer kinderen  zoveel mogelijk zelfstandig naar binnen te laten gaan. Heeft u echter een vraag of wilt u iets doorgeven aan de leerkracht kunt u dat gerust doen en bent u van harte welkom in de klas. Instromers die net gestart zijn kunnen, indien gewenst, gewoon naar binnen gebracht worden. 

Thuiswerken voor kinderen
Als er groepen gevraagd worden om thuis te blijven zullen we daarin gaan schuiven zodat niet 1 groep een paar dagen thuisblijft en een andere groep wel alle dagen school heeft. Dit communiceren we met u via de Skozapp of de mail.  De kinderen van de groepen 5 t/m 8 hebben via de digitale omgeving:   cool.cloudwise.nl de mogelijkheid om thuis te werken (Taal, rekenen, Mijnklas, Snappet). Ze weten hier ,als het goed is, zelf de inlognaam en het wachtwoord voor. 

We houden u op de hoogte via de mail en als er aanpassingen of andere adviezen worden gegeven vanuit overheid/ RIVM dan zullen we daar naar handelen en u direct informeren. 
Hopelijk blijft ons, door o.a. bovenstaande maatregelen, een verdere verspreiding van het virus bespaard.
We hopen op uw begrip en alvast dank voor de medewerking.