Nieuwe schooltijden 2020-2021

Beste ouder/ verzorger,
Via deze pagina informeren we u over de nieuwe lestijden die m.i.v. schooljaar 2020-2021 gehanteerd worden. Hieronder meer informatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

Antwoorden op veel gestelde vragen m.b.t. nieuwe lesrooster:

Hoe zien de lestijden er in de praktijk uit?
 

Schooltijden Groep Ochtend Middag
Maandag 1 t/m 3
4 t/m 8

8.30-12.00
8.30-11.30

12.45-14.30
12.15-14.30
Dinsdag 1 t/m 3
4 t/m 8
8.30-12.00
8.30-11.30
12.45-14.30
12.15-14.30
Woensdag 1 t/m 8 8.30-12.00 Vrij
Donderdag 1 t/m 3
4 t/m 8
8.30-12.00
8.30-11.30
12.45-14.30
12.15-14.30
Vrijdag 1 t/m 3
4 t/m 8
8.30-12.00
8.30-11.30
12.45-14.30
12.15-14.30

Waarom is er gekozen voor een verkorte pauze en niet voor een continurooster?
Hier is binnen de werkgroep en het team vorig schooljaar uitvoerig over gesproken. Bij een continurooster zijn de leerkrachten de hele dag verantwoordelijk voor de kinderen. De kinderen eten gezamenlijk met de leerkracht en bij het buitenspelen moeten de leerkrachten ook toezicht houden. (Dit kan wel op toerbeurt, maar het betekent in de praktijk dat de leerkracht geen pauze heeft).  Navraag bij andere grote scholen binnen onze stichting (SKOzoK) leerde ons, dat een continurooster extra werkdruk geeft voor de leerkrachten. In een tijd waarin er sprake is van een toenemend tekort aan leerkrachten en een werkdruk die steeds hoger wordt, is dit een bewuste keuze van het hele team en de werkgroep.

Wat is het verschil tussen een verkorte pauze en een continurooster?
Bij een continu rooster blijven alle kinderen verplicht over. Ze eten samen in de groep en spelen dan gezamenlijk buiten. Leerkrachten dragen dan ook tijdens de pauzes zorg voor de kinderen.
Bij een verkorte pauze (het model wat wij gaan hanteren) worden kinderen niet verplicht om op school te blijven. Kinderen mogen ook thuis pauze houden.
Voor de kinderen die overblijven wordt een  financiële vergoeding gevraagd.

Wat zijn de kosten voor het overblijven?
De kosten voor het overblijven bedragen 55 cent per kind per keer. Ter vergelijking, de kosten voor het overblijven in 2018-2019 waren € 1,60 per kind per keer en schooljaar 2019-2020 € 1,30 per kind per keer. Aan- of afmelden gaat via het programma TSO-assistent. Er wordt alleen betaald per keer dat er werkelijk wordt overgebleven. 

  Kosten per week (55 cent per keer) Kosten per 4 weken
1 dag € 0,55 € 2,20
2 dagen € 1,10 € 4,40
3 dagen € 1,65 € 6,60
4 dagen € 2,20 € 8,80

Meer informatie hierover in de volgende brief: INFORMATIE KOSTEN TSO

Waar moeten we dan voor betalen?
De kinderen die overblijven eten het eerste kwartier o.l.v. de groepsleerkracht in de eigen groep. Vervolgens gaan ze een half uur buiten spelen. De leerkracht heeft dan tijd (30 minuten) voor pauze.
Het toezicht bij het buiten spelen, wordt georganiseerd door de TSO. Hiervoor krijgen de begeleiders een vergoeding. Deze vergoeding wordt betaald door de kinderen die daadwerkelijk overblijven. Naast de vergoeding voor de begeleiders werken we met een digitaal administratiesysteem. Dat systeem maakt de administratie gemakkelijk en zorgt er ook voor dat alleen betaald wordt voor daadwerkelijke overblijfuren. Als u kind een of meerdere keren niet overblijft dan kunt u hem/ haar afmelden via de TSO assistent. 

Zijn  er andere scholen in de buurt die hetzelfde rooster van verkorte pauze hanteren?
Op dit moment maken basisschool de Triolier in Budel en basisschool St. Joan in Soerendonk ook gebruik van hetzelfde model van verkorte pauze, waarbij een financiële vergoeding wordt gevraagd voor het overblijven tussen de middag. 

Mogen mijn kinderen in de pauze thuis eten?
Ja, dat mag. Let er wel op dat de pauzetijden korter zijn dan voorheen.

Heeft mijn kind voldoende tijd om te eten en vervolgens te spelen?
De leerlingen eten in de groep bij hun meester of hun juf. Indien ze hun boterhammen niet ophebben voordat de groep naar buiten gaat, zijn er voldoende overblijfouders die bij deze kinderen blijven zitten, zodat ze rustig de tijd hebben/ krijgen om alles op te eten. Daarna kunnen ze lekker buiten gaan spelen.

Waarom is er een verschil in pauze tussen de groepen 1 t/m 3 en de groepen 4 t/m 8?
Er is gekozen voor een verschil in pauzetijden omdat het anders bij het buitenspelen veel te druk wordt. We willen kinderen voldoende ruimte en veiligheid bieden. Als alle groepen tegelijk buitenspelen is dat helaas onmogelijk. We begrijpen dat dit lastig is als u kinderen in verschillende groepen heeft. Organisatorisch is het voor ons echter onhaalbaar om met alle kinderen tegelijk buiten te spelen.

Wellicht zijn hiermee nog niet al uw vragen beantwoord. Loop gerust even binnen of maak een afspraak om uw vraag  te bespreken.

Team en MR van basisschool de Boogurt.