Tussenschoolse Opvang

TUSSENSCHOOLSE OPVANG  OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

schooljaar 2020-2021

Op basisschool de Boogurt is het mogelijk dat de kinderen gebruik maken van tussenschoolse opvang (TSO). Dat betekent dat kinderen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gedurende de middagpauze onder toezicht kunnen overblijven. Dat overblijven bestaat uit twee gedeelten, nl. de lunch en ontspannende activiteiten.

Protocol
De tussenschoolse opvang moet op een verantwoorde en voor de kinderen ontspannende manier gebeuren. Om daarvoor te zorgen is een protocol opgesteld. Hierin staan de basisvoorwaarden waaraan de TSO moet voldoen, en is ter inzage. Het protocol is opgesteld door de overblijfcoördinatoren, onder toezicht van de directeur van de school en voorgelegd aan de MR. Het overblijfgebeuren is ondergebracht in Stichting De Boogurt onder de naam TSO ‘de Happertjes’.

Overblijfkrachten
Om het overblijven op een verantwoorde manier uit te voeren, zijn er een aantal enthousiaste ouders aangetrokken, die tijdens het overblijven zorg dragen voor het welzijn van de kinderen. Deze ouders zijn door middel van aangeboden cursussen op het gebied van pedagogie, zorg en welzijn en EHBO voorbereid op het handelen in de meest voorkomende situaties. Dagelijks zijn acht vrijwillige overblijfkrachten aanwezig. Behalve hulp bieden en toezicht houden bij het eten en de spelmomenten, proberen zij steeds weer in te springen op de behoeften van de kinderen door variatie in spelaanbod en spelmateriaal.

Reglement
Klik hier voor het reglement van de TSO.

Reserveren
U dient vooraf de overblijf te reserveren voor uw kind(eren). Dit doet u door in te loggen op 
www.tso-assistent.net 
Inloggegevens voor tso-assistent zijn op te vragen via tsodeboogurt@skozok.nl
Reserveren en annuleren kan tot 11.00 uur op de overblijfdag zelf. Reserveren kan alleen als u zich eerst eenmalig registreert op TSO-Assistent. Voor meer informatie hierover, stuur een mailtje naar tsodeboogurt@skozok.nl of vraag een formulier aan de balie van onze school.

Betalingen
De betalingen van de TSO worden maandelijks geïnd middels automatische incasso. Dit geldt voor iedereen, of uw kind af en toe een keer overblijft of wekelijks op vaste dagen. De kosten voor het overblijven op school bedragen €0,55 per kind per overblijf. U ontvangt via TSO-Assistent per maand een mail met een specificatie.

Contact
Mail:   tsodeboogurt@skozok.nl
Coördinatoren:   Maaike Boekholt en Nathalie van Hinthem